Dinner with CEO

Lần đầu tiên tại Việt Nam,việc kết nối nhân sự cấp cao và CEO của các doanh nghiệp được tổ chức thông qua chuỗi các sự kiện "Dinner with CEO". Ứng viên và CEO có cơ hội tìm hiểu về tầm nhìn, định hướng của nhau và dễ dàng hơn khi đi đến quyết định hợp tác lâu dài.

Tuyển dụng nhân sự cao cấp

Được tuyển dụng nhân sự các vị trí cao cấp với chính sách phù hợp.

Truyền thông thương hiệu cá nhân và doanh nghiệp

Chương trình Marketing và quảng cáo do RECO triển khai sẽ quảng bá hình ảnh Quý Doanh nghiệp tham gia.

Kết nối và tăng cơ hội hợp tác

Cơ hội tham gia cộng đồng CEO trẻ và có cùng ước mơ nâng tầm người Việt

Quy trình thực hiện

Tìm hiểu nhu cầu doanh nghiệp

Giới thiệu ứng viên

Tuyển chọn vòng 1

Dinner with CEO

Tiếp nhận công việc

Duy trì hỗ trợ

Tìm hiểu nhu cầu doanh nghiệp

Giới thiệu ứng viên

Tuyển chọn vòng 1

Dinner with CEO

Tiếp nhận công việc

Duy trì hỗ trợ