RECO 90

Dự án tuyển dụng - Đào tạo đặc biệt dành riêng cho thị trường Nhật Bản với 2 vị trí: BrSE (Kỹ sư cầu nối) và SE (Kỹ sư có tiếng Nhật) trong vòng 90 ngày. Với thế mạnh trong việc xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao và chương trình đào tạo chuyên biệt tại Nhật Bản,chúng tôi tự tin cam kết chất lượng và số lượng theo yêu cầu của khách hàng.

CHẤT LƯỢNG CAO

Ứng viên có kỹ năng tốt cả về kỹ thuật và ngoại ngữ.

SỐ LƯỢNG LỚN

Mạng lưới ứng viên trên 1.000.000 người đáp ứng yêu cầu tuyển dụng số lượng lớn.

CAM KẾT THỜI HẠN

Chế độ đặc biệt cam kết về thời gian làm việc của các thành viên tham gia đào tạo.

Cam kết đầu ra

Với tổng thời gian từ khâu tuyển chọn và đào tạo là 90 ngày, chúng tôi cam kết về chất lượng và số lượng nhân sự đầu ra như sau:

Team nhỏ

1 Leader

 • JLPT N1, giao tiếp thành thạo
 • Trình độ SA
 • Kỹ năng quản lý

4 - 6 Members

 • JLPT N3, giao tiếp khá
 • Trình độ Middle
 • Khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm tốt
Team vừa

2 Leaders

 • JLPT N1, giao tiếp thành thạo
 • Trình độ SA
 • Kỹ năng quản lý

10 - 15 Members

 • JLPT N3, giao tiếp khá
 • Trình độ Middle
 • Khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm tốt

Quy trình thực hiện

Tìm hiểu nhu cầu và ký kết hợp tác

Reco phỏng vấn lần 1

Khách hàng phỏng vấn lần 2

Đào tạo tại Nhật Bản

Khách hàng phỏng vấn lần cuối

Tiếp nhận công việc

Tìm hiểu nhu cầu và ký kết hợp tác

Reco phỏng vấn lần 1

Khách hàng phỏng vấn lần 2

Đào tạo tại Nhật Bản

Khách hàng phỏng vấn lần cuối

Tiếp nhận công việc