Reco Bot

Reco BOT là giải pháp nhân lực toàn diện cho doanh nghiệp công nghệ với các giai đoạn: xây dựng – vận hành – chuyển giao. Với giải pháp BOT, Reco sẽ chịu trách nhiệm kết hợp với đối tác trong việc tuyển dụng và vận hành để đảm bảo tính ổn định của nhân sự trước khi chuyển giao toàn bộ đội ngũ. Chúng tôi thành lập một pháp nhân với văn phòng và cơ sở hạ tầng riêng biệt và xây dựng đội nhóm phát triển phần mềm. Đội nhóm này được chúng tôi quản lý về mặt hành chính cho đến khi pháp nhân được chuyển giao cho khách hàng sau một thời gian hoạt động được chỉ định. Giải pháp này được cung cấp nhằm giải quyết bài toán cho những Công ty Startup hoặc những Công ty đang trên đà phát triển (mở chi nhánh) tại những thị trường mới.

GIẢM THIỂU NGUỒN LỰC CHO QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Reco giúp doanh nghiệp tối ưu hoá quy trình hoạt động: Giảm thiểu thời gian quản lý ngoài chuyên môn (xây dựng và quản lý đội ngũ nhân sự).

GIẢM THIỂU RỦI RO

Reco hỗ trợ doanh nghiệp nước ngoài thử nghiệm thị trường mới, đánh giá hiệu quả trong thời gian ngắn và đưa ra quyết định nên đầu tư hay không.

CHINH PHỤC THỊ TRƯỜNG MỚI

Reco tư vấn về tình hình thị trường lao động Việt Nam: Văn hoá nhân viên; Nhu cầu tại thị trường; Chi phí có thể phát sinh; cơ hội tiềm năng...

Quy trình thực hiện

Thống nhất yêu cầu và ký kết Hợp đồng

Chọn lọc Ứng viên

Thanh toán phí tuyển dụng

Chuẩn bị cơ sở vật chất

Quản lý thời gian làm việc và chăm sóc chế độ phúc lợi của nhân sự

Thanh toán chi phí hàng tháng

Chuyển giao đội ngũ

Thống nhất yêu cầu và ký kết Hợp đồng

Chọn lọc Ứng viên

Thanh toán phí tuyển dụng

Chuẩn bị cơ sở vật chất

Quản lý thời gian làm việc và chăm sóc chế độ phúc lợi của nhân sự

Thanh toán chi phí hàng tháng

Chuyển giao đội ngũ

Thống nhất yêu cầu và ký kết Hợp đồng

Chọn lọc Ứng viên

Thanh toán phí tuyển dụng

Chuẩn bị cơ sở vật chất

Quản lý thời gian làm việc và chăm sóc chế độ phúc lợi của nhân sự

Thanh toán chi phí hàng tháng

Chuyển giao đội ngũ

Thống nhất yêu cầu và ký kết Hợp đồng

Chọn lọc Ứng viên

Thanh toán phí tuyển dụng

Chuẩn bị cơ sở vật chất

Quản lý thời gian làm việc và chăm sóc chế độ phúc lợi của nhân sự

Thanh toán chi phí hàng tháng

Chuyển giao đội ngũ

cam kết nổi bật

Cam kết chất lượng nhân sự đầu vào
  • Chất lượng Ứng viên đạt yêu cầu của Doanh nghiệp.
  • Đảm bảo đủ số lượng nhân sự cần thiết.
Cam kết chế độ phúc lợi cho nhân sự
  • Máy tính, thiết bị phục vụ công việc
  • Chỗ ngồi làm việc
  • Teambuilding
  • Thưởng
Cam kết chuyển giao đội ngũ
  • Đúng thời gian
  • Tổng số lượng nhân sự
  • Cơ sở vật chất chuyển giao
  • Tài liệu dự án.